Svētku reizē tiks izsniegti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Atzinības raksti par darbu un personīgo ieguldījumu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas attīstībā ilggadējiem darbiniekiem:

 • Inženieru fakultātes Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības centra redaktorei-speciālistei izdevējdarbības jomā Vitai ANSONEI;
 • Izglītības, valodu un dizaina fakultātes docentei Valdai ČAKŠAI;
 • Inženieru fakultātes profesoram Pēterim GRABUSTAM;
 • Studiju un zinātņu prorektorei, asociētajai profesorei, vadošajai pētniecei Angelikai JUŠKO-ŠTEKELEI;
 • Inženieru fakultātes asociētajam profesoram, pētniekam Ilmāram KANGRO;
 • Vecākajai bibliotekārei Dacei LAIZĀNEI;
 • Inženieru fakultātes profesoram, vadošajam pētniekam Andrim MARTINOVAM;
 • Inženieru fakultātes vadošajam pētniekam, viesprofesoram Gotfrīdam NOVIKAM;
 • Ekonomikas un pārvaldības fakultātes lektorei, Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta pētniecei, lietvedei, Reģionālistikas zinātniskā institūta lietvedei Anitai PUZULEI;
 • Ekonomikas un pārvaldības fakultātes vieslektoram Andrim PELŠAM.
 • Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studiju procesa speciālistei, arhivārei Lilitai RUŽAI;
 • Vecākajai bibliotekārei Antrai SAUKĀNEI;
 • Inženieru fakultātes studiju procesa speciālistei, Inženierzinātņu institūta lietvedei Anitai SAUŠAI;
 • Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju procesa speciālistei Inārai STUKLEI.

Vairāk kā 20 gadus izgklītības iestāde bija zināma ar nosaukumu Rēzeknes Augstskola (RA), bet kopš 2015. gada decembra – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Augstskolas pastāvēšanas laikā vadības groži bijuši profesoru Irēnas Silinevičas, Leonāra Svarinska, Edmunda Teirumnieka, Ivetas Mietules rokās. Laika gaitā pilnveidotas un klāt nākušas studiju programmas, attīstīta sadarbība ar ārzemju partneriem, sakārtota akadēmijas infrastruktūra, labiekārtota un nostiprināta pētnieciskā bāze. Pa šiem pastāvēšanas gadiem, akadēmija sagatavojusi 12 448 absolventus, kuri ir gan darba ņēmēji, gan darba devēji.

Akadēmijas rektore profesore Iveta Mietule norāda, ka šajos gados paveiktais ir katra darbinieka ieguldījums, kurš vērtējams pozitīvi un ir vērā ņemams.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto