Līgums paredz sadarbību studentu prakses programmu īstenošanā, informācijas un pieredzes apmaiņā, piedāvājot arī idejas zinātniski pētniecisko darbu veikšanai par pirmsskolas izglītības iestādē aktuālām tēmām. Abu iestāžu pārstāvji vienojušies atbalstīt RTA studentu dalību jaunu projektu izstrādē un ideju ģenerēšanā.

Izglītības, valodu un dizaina dekāns profesors Jānis Dzerviniks un studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” direktore Svetlana Ušča akcentēja, cik būtiski ir sagatavot kompetentus speciālistus darbam ar bērniem. RTA studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele norādīja, ka RTA aktīvi iesaistās projektos un pētījumos, kuri skar pedagoģijas jautājumus, mācību metožu izmantošanu u.tml.

Jāpiebilst, ka pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs” uzsākta īstenot pirms diviem gadiem, šī gada vidū plānots pirmais jauno speciālistu izlaidums.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto

#