RTA rektore profesore Iveta Mietule 59 absolventiem novēlēja neapstāties, bet censties sasniegt jaunas virsotnes, padomāt par turpmākajam studijām, veidot savu karjeru, apliecinot iegūtās zināšanas. 

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne profesore Iluta Arbidāne norādīja: “Mūsu fakultāte pērnajā gadā īstenojusi ERASMUS+ programmas īsā cikla  mobilitātes, tādējādi vairāk kā 30 studējošie tika iesaistīti starptautiskās studentu grupās Lietuvā, Ungārijā, Somijā. Sadarbībā ar Rīgas starptautisko augstskolu tika realizēts studējošo inovāciju attīstības projekts, kura ietvaros studējošie izstrādāja biznesa ideju prototipus. Studentu un docētāju iesaiste zinātniskos projektos ir apliecinājums tam, ka arī reģionālo augstskolu personāls ir spējīgs demonstrēt izcilus sasniegumus. Mēs esam lepni par katru fakultātes absolventu”. 

Diplomus saņēma 17 jaunie inženierzinātņu specialisti, tos pasniedza Inženieru fakultātes dekāna pienākumu izpildītājs profesors Andris Martinovs. Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns profesors Jānis Dzerviniks sveica sākumizglītības un speciālās izglītības skolotājus,  kā arī maģistra grāda ieguvējus izglītības zinātnēs un dizainā.

Šī gada vidū notiks reflektantu uzņemšana, kurā RTA piedāvās studijas 33 dažādās studiju programmās. Pilna laika studentiem būs iespēja pretendēt uz valsts finansētu budžeta vietu.