5. martā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) tika izsniegti diplomi vairāku programmu Inženieru fakultātes studentiem: 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Apģērbu dizains un tehnoloģija”, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura pamatstudiju programmā “Mehatronika”, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Mašīnbūve”, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Pārtikas produktu pārstrāde”, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Ražošanas loģistika”, profesionālā maģistra studiju programmā “Datorsistēmas”, akadēmiskā maģistra studiju programmā „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”, profesionālā maģistra studiju programmā “Vides aizsardzība”.

Inženieru fakultātes dekāns profesors Artis Teilāns izteica pateicību studentiem, viņu ģimenēm un kolēģiem, jo kopīgas pūles, ieguldītais darbs, vainagojies ar panākumiem. Diplomu saņēmēji veltīja atzinīgus vārdus mācībspēkiem, kuri rūpējušies, lai jauni speciālisti darba tirgū nonāktu ar konkurētspējīgām zināšanām un praktiskajām iemaņām.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto

# ##