Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) mācībspēki sadarbībā ar 4 citām Latvijas universitātēm un partneriem no starptautiskām tiešsaistes kursu platformām Edx un Coursera ir sagatavojuši speciālus kursus digitālo prasmju un kompetenču uzlabošanai.

Pēc kopīgas ievadnodarbības tiešsaistē kursu tālāka apgūšana notiek patstāvīgi projekta Edu Aim Moodle vidē Jums ērtā laikā. Nepieciešamības gadījumā ir pieejamas kursu izstrādātāja konsultācijas.

PIEDĀVĀTIE KURSI

  • Datu analīze ar Excel
  • Python pamati datu apstrādei
  • Kiberdrošības pamati
  • Datu analīze lēmumu pieņemšanai
  • Matemātiskās metodes datu analīzē
  • Datu ieguve un zināšanu atklāšana
  • Datu pratības pamati
  • Tehnoloģijas un mākslīgā intelekta rīki elektroniskajā komercijā
  • Tālizpēte
  • Failu sadarbība Slack rīkā un Google Drive integrācija.

Sīkāka informācija un pieteikšanās, zvanot +371 22011199 vai rakstot andris.skromulis@rta.lv .

Kursi tapuši, pateicoties ESF (REACT-EU) projektam Nr.8.2.3.0/22/A/003 “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju”