Vizītes laikā, prof. Ninas Wiedas vadībā, tiks organizēti kvalifikācijas celšanas semināri RTA akadēmiskajam personālam, lekcijas RTA un Valsts robežsardzes koledžas studentiem, kā arī tikšanās ar Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) audzēkņiem. un pedagogiem,.

Kvalifikācijas celšanas programmas “Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” ietvaros, RTA akadēmiskajam personālam būs iespēja piedalīties prof. N.Wiedas vadītajos semināros – diskusijās par mūsdienās aktuālām tēmām, piemēram, inovācijām attālinātajās studijās, darbu nākotnē, kas nepieciešams pedagogiem, lai palīdzētu studentiem sagatavoties profesionāliem panākumi strauji mainīgajā pasaulē, atšķirībām starp zinātnes un izglītības sistēmām Eiropā un ASV, darba kultūru un biznesa ētiku augstākajā izglītībā un studentu prakses laikā. Plānots, ka RTA akadēmiskais personāls pārrunās tālākās sadarbības iespējas, kopīgu projektu un publikāciju izstrādi.

Tikšanās laikā ar ATV audzēkņiem, Prof. Nina Wieda sniegs ieskatu tēmās par darba un studiju iespējām ASV (Biznesa uzsākšana ASV). Tiks stāstīts par kultūras un tolerances jautājumiem ASV. Savukārt ATV pedagogiem būs iespēja uzklausīt profesores pieredzi par nepieciešamo atbalstu, ko var sniegt pedagogi, lai palīdzētu skolēniem sagatavoties profesionālajai darbībai strauji mainīgajā pasaulē.

Lekciju ietvaros, Valsts robežsardzes koledžas studentiem, būs iespēja iepazīties ar prof. Ninas Wiedas profesionālo un personīgo skatījumu darba kultūras jautājumos.

RTA Izglītības studiju programmas studentiem būs iespēja piedalīties lekcijā par tēmu “Izglītības sistēma ASV”, bet Biznesa vadības programmu studentiem tiks sniegta iespēja piedalīties lekcijā par tēmu: “Biznesa ētika”.

#