Par godu jubilejas reizei notika starptautiskā konference “Robežu drošība un pārvaldība IX starptautiskā zinātniski praktiskā konference”. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ar Valsts robežsardzes koledžu veiksmīgi sadarbojas vairāk kā desmit gadus. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai ir cieša sadarbība gan ar Valsts robežsardzi, gan Valsts robežsardzes koledžu, jo RTA īsteno gan profesionālā bakalaura studiju programmu „Robežapsardze”, gan Eiropas kopīgo maģistra studiju programmu „Stratēģiskā robežu pārvaldība”.

Kā norāda fakultātes dekāne I. Arbidāne: “Sadarbības pamatā ir abu izglītības iestāžu centieni izglītot cilvēkus, augsti kvalificētus speciālistus: sagatavojot robežsardzes vidējā un augstākā līmeņa vadītājus. Esam atraduši iespēju strādāt kopīga mērķa labā gan studiju, gan zinātnes jomā. VRK ir nozīmīgs RTA sadarbības partneris īstenojot studiju programmu vecākajiem robežapsardzības virsniekiem, kā arī sadarbības ar FRONTEX aģentūru stiprināšanā”.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kolēģi sveic Valsts robežsardzes koledžas kolektīvu, novēlot strādāt vēl ražīgāk, gādājot par patriotisma sekmēšanu jaunajā paaudzē un esot par drošības garantu mūsu valstij.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto