Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) līdz 28. septembrim turpinās studentu uzņemšana visās pilna un nepilna laika studiju programmās pamatstudiju, maģistra un doktora līmenī.

Vidusskolu absolventiem RTA piedāvā iespēju izvēlēties studēt pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju un bakalaura pamatstudiju programmās. Atsevišķās pilna laika pamatstudiju un maģistra programmās RTA vēl ir vakantas valsts finansētās budžeta vietas. Tāpēc visi interesenti aicināti apgūt savu izvēlēto specialitāti mūsdienīgā un labiekārtotā studiju vidē, modernās un labi aprīkotās laboratorijās veikt pētījumus, tāpat ir iespēja dzīvot renovētā dienesta viesnīcā, kā arī iesaistīties ārpusstudiju dzīvē.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija kopumā studijas trijās fakultātēs – Ekonomikas un pārvaldības, Izglītības, valodu un dizaina, un Inženieru fakultātē. RTA veiksmīgi darbojas filiāle Līvānos.

Mēs dzīvojam mainīgos apstākļos un jauniešiem ir brīva izvēles iespēja – studēt reģionā, ārpus reģiona, galvaspilsētā vai doties uz ārzemēm. Katrs izvēlas to, kas viņam šķiet piemērotāks. Izvēlas to, kas atbilst viņa interesēm un zināšanu līmenim. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pozīcija vienmēr ir bijusi – nodrošināt augstāko izglītību pēc iespējas lielākam skaitam reģiona jauniešu, uzņemt tos studētgribētājus no visas Latvijas, kuri vēlas iegūt konkurētspējīgu izglītību, izmantojot lielisko pētniecisko bāzi, individuālo pieeju no mācībspēku puses.

Informāciju par uzņemšanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas programmās var iegūt, zvanot pa tālr.: 26656553 vai rakstot e-pastu: uznemsana@rta.lv.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija – Tavs staRTA punkts Rēzeknē!

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,
RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto