Ārvalstu studenti tikās ar RTA doktora studiju programmas “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” direktoru un Inženieru fakultātes dekānu Arti Teilānu, lai pārrunātu potenciālās sadarbības iespējas.

Studenti izdiskutēja aktuālos jautājumus ar RTA pasniedzējiem un inženieriem, izrādīja interesi par kopīgu zinātnisko rakstu veidošanu un konferenču apmeklēšanu, kā arī vizītes laikā apskatīja RTA tehnoloģisko bāzi un smēlās idejas savu doktora darbu pētījumiem.

Ilze Bodža, 

RTA ārējo sakaru koordinatore

Publicitātes foto