Kopīgi svinot izlaidumu, izsniedzot 170 diplomus par iegūtu augstāko izglītību, piedaloties studentiem, ģimenēm un draugiem, akadēmiskajam, zinātniskajam, administratīvajam un tehniskajam personālam, akadēmijas sadarbības partneriem un aicinātajiem viesiem, Latgales vēstniecībā GORS notiks RTA 30 gadu jubilejai veltītais svinīgais sarīkojums.

Svētku laikā atskatīsimies uz paveikto, godināsim šī gada absolventus un uzklausīsim laba vēlējumus nākošajam izaugsmes posmam. Svinīgā daļa sāksies plkst. 14:00, kurā muzicēs Rēzeknes bigbends, soliste Elīna Bojarkina. Pasākumu vadīs Kalvis Troska. Svētku reizē tiks izsniegti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Atzinības raksti par ilggadēju darbu un personīgo ieguldījumu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas attīstībā ilggadējiem darbiniekiem:

 • Inženieru fakultātes Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības centra redaktorei-speciālistei izdevējdarbības jomā Vitai ANSONEI;
 • Izglītības, valodu un dizaina fakultātes docentei Valdai ČAKŠAI;
 • Inženieru fakultātes profesoram Pēterim GRABUSTAM;
 • Studiju un zinātņu prorektorei, asociētajai profesorei, vadošajai pētniecei Angelikai JUŠKO-ŠTEKELEI;
 • Inženieru fakultātes asociētajam profesoram, pētniekam Ilmāram KANGRO;
 • Vecākajai bibliotekārei Dacei LAIZĀNEI;
 • Inženieru fakultātes profesoram, vadošajam pētniekam Andrim MARTINOVAM;
 • Inženieru fakultātes vadošajam pētniekam, viesprofesoram Gotfrīdam NOVIKAM;
 • Ekonomikas un pārvaldības fakultātes lektorei, Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta pētniecei, lietvedei, Reģionālistikas zinātniskā institūta lietvedei Anitai PUZULEI;
 • Ekonomikas un pārvaldības fakultātes vieslektoram Andrim PELŠAM.
 • Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studiju procesa speciālistei, arhivārei Lilitai RUŽAI;
 • Vecākajai bibliotekārei Antrai SAUKĀNEI;
 • Inženieru fakultātes studiju procesa speciālistei, Inženierzinātņu institūta lietvedei Anitai SAUŠAI;
 • Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju procesa speciālistei Inārai STUKLEI.

 

Pasākuma moto ir “Ceļam vēl augstāk!”. 

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto