Gan klātienē, gan attālināti var uzzināt par akadēmiju, lai katrs vidusskolas absolvents pieņemtu pareizo lēmumu – studēt mūsdienīgā augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem, pilnveidot savas zināšanas, izmantojot ERASMUS+ programmas iespējas, iesaistoties ārpusstudiju aktivitātēs. Klātienes tikšanās reizē var aplūkot RTA inženierzinātņu laboratorijas, dizaina programmu studentu darbus izstādē, kā arī satikties ar mācībspēkiem un studentiem.

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKDĒMIJA aicina vispārizglītojošos skolu vadību, klašu audzinātājus vai priekšmetu pedagogus pieteikt sev vēlamo komunikāciju ar RTA pārstāvjiem un organizēt skolēnus, lai viņi varētu iepazīt Austrumlatvijas tehnoloģiju centru, mūsdienīgas augstākās izglītības iestādes priekšrocības, valsts dibinātās augstskolas budžeta vietu sadalījumu bezmaksas studijām.

Skolas var pieteikt klātienes ekskursiju vai virtuālo tikšanos sev izdevīgā laikā, rakstot e-pastu: san@rta.lv, zvanot pa tālr. 26656553.

RTA pārstāvji pieaicinās sarunai šobrīd studējošos jauniešus, lai dalītos ar pozitīvo studiju pieredzi akadēmijā. Skolēniem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par studiju procesa norisi, uzņemšanas kārtību, studiju uzsākšanu, dienesta viesnīcu, prakses iespējām un citām aktuālām tēmām, akcentējot RTA absolventu nākotnes perspektīvas un iespējas darba tirgū.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto

# #