Digitālajā mācību līdzeklī apvienotas 19 spēles (18 latviešu valodā, 1 – krievu valodā), kuru mērķis ir attīstīt spēju orientēties mikrotelpā (uz plaknes – datora ekrānā). Līdzekļa izmantošana sekmē prasmi noteikt un/vai attēlot dažādu objektu atrašanās vietu, objektu savstarpējās vizuālās un telpiskās sakarības, orientēties virzienos un verbāli apzīmēt telpiskās parādības un attiecības attīstību.

Digitālais mācību līdzeklis paredzēts sešgadīgiem bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem, to var izmantot arī pirmsskolas skolotāji un vecāki bērna telpisko priekšstatu attīstības sekmēšanai.

Digitālo mācību līdzekli iespējams iegādāties šeit

#