Tikšanās laikā ar RTA rektori profesori Ivetu Mietuli tika pārrunāti šobrīd īstenotie pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai, kā arī turpmākās ministrijas atbalstītās programmas, kuras var sekmēt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu. Šī tēma tika turpināta diskusijā ar RTA studentiem un mācībspēkiem. Ministrs atbildēja uz jautājumiem par saules paneļu un vēja turbīnu parku izveidi Latvijas pierobežā, par Latvijas enerģētisko neatkarību, par Eiropas “Zaļo kursu”. 

Vēlāk K. Melnis apmeklēja Inženieru fakultātes laboratorijas, RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju centru, uzzinot par tām iespējām, kuras paveras studentiem praktiskajās nodarbībās, veicot pētījumus dažādās inženierzinātņu jomās, pārliecinoties, ka laboratorijas ir aprīkotas ar modernām iekārtām un tehnoloģijām, kas ļauj studentiem iegūt pieredzi. Izmantojot lāzertehnoloģiju iekārtu, ministrs piedalījās suvenīra izgatavošanā. 

K. Melnis ir RTA absolvents, kurš ieguvis vadības zinātnes maģistra grādu, 2019. gadā absolvējot Ekonomikas un pārvaldības fakultāti. 


RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto