Kauņas Lietišķo zinātņu universitāti pārstāvēja Pirmsskolas un izglītības studiju programmas mācībspēki. Tiekoties ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvjiem – RTA rektores vietnieci sadarbības un attīstības jautājumos Ivetu Graudiņu, Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekānu profesoru Jāni Dzerviniku, docētājiem, tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas, kopīgas starptautiskās konferences organizēšana, notika domu apmaiņa par izaicinājumiem jauno speciālistu sagatavošanā pedagoģijas jomā, studentu un vieslektoru Erasmus+ apmaiņu iespējām.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto