Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) jauktais koris “Sonitum” savu muzikālo sveicienu veltīja arī visiem RTA studentiem, docētājiem, darbiniekiem un administrācijai.

Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra vadītāja Kristīne Kokoreviča teica sirsnīgus pateicības vārdus kolektīvu vadītājiem un koristiem, arī RTA korim “Sonitum”, par jaukās Ziemassvētku noskaņas radīšanu un novēlēja kolektīvu dalībniekiem saglabāt dziedātprieku un izturību ceļā uz Vispārējiem latviešu Dziesmusvētkiem 2023. gadā.

Lai visiem gaišums un miers, gaidot Ziemassvētkus, cerība un ticība labajam Jaunajā gadā!


Kora “Sonitum” vārdā,

diriģents Jānis Mežinskis