Veiksmīgi noslēgušies 80h kursi “Videomontāža ar DaVinci Resolve” un “Datorgrāmatvedība”, kuru īstenošana bija iespējama, pateicoties ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) 9. kārtai.

No klausītājiem saņemtās pozitīvās atsauksmes liecina, ka kursu laikā daudziem izdevies iegūt jaunas, noderīgas zināšanas un digitālās prasmes.

RTA Mūžizglītības centra apliecības saņems 14 studiju kursa “Videomontāža ar DaVinci Resolve” dalībnieki un 8 studiju kursa “Datorgrāmatvedība” dalībnieki.