Atklāšanas uzrunā RTA rektore profesore Iveta Mietule sveica dalībniekus, norādot, ka zinātniskās konference ir ļoti nozīmīgs pasākums. “Mēs ļoti priecājamies, ka Rēzeknē ieradušies mūsu sadarbības partneri, zinātnieki, pētnieki. Konference ir īstā vieta, kur gūt jaunu iedvesmu pētījumiem, apmainīties ar idejām, nodibināt kontaktus. Paldies katram, kurš atrada laiku mērot ceļu uz Rēzekni vai piedalīties attālināti. Tomēr vislielākā pateicība ir konferences organizatoriem par paveikto darbu,” pauda rektore.

Konferencē tiek pārstāvēti jaunākie pētījumi vides inženierzinātnē, vides un dabas aizsardzībā, ilgtspējīgā lauksaimniecībā, enerģētikā, materiālzinātnē, mehānikā, metālapstrādē, lāzeru tehnoloģijās, matemātiskajā modelēšanā, elektrotehnikā, vides ekonomikā un vadībā, informācijas tehnoloģijās un sociotehnisko sistēmu modelēšanā, vides izglītībā un ilgtspējīgas attīstības procesos.

Visvairāk rakstus konferencei ir iesnieguši pētnieki no Bulgārijas – 40%, no Latvijas – 34%, no Ukrainas – 10%. Apmēram 16% autoru ir no Vācijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas, Spānijas, Kazahstānas.

Šogad pirmo reizi konference notiek vienlaicīgi gan klātienē, gan attālināti. Konferences tiešraide arī pieejama youtube kanālā. Katru dienu paralēli notiek darbs 4 sekcijās, kur visi interesenti un dalībnieki iepazīsies ar 40 pētījumu ziņojumiem klātienē, un 45 ziņojumiem attālināti. Abas konferences dienas varēs iepazīties ar stenda referātiem, kas atrodas RTA Inženieru fakultātē. Visi pētījumu rezultāti ir apkopoti konferences materiālu 3 sējumos, kur ir iekļauti 143 zinātniskie raksti. Šogad konferencē ir plaši pārstāvēti pētījumi lāzertehnoloģijās, tāpēc tika izdalīta pat atsevišķa nodaļa rakstu krājumā. Jāatzīmē, ka mēs RTA vienīgie, kas Latvijā veic industriālos lāzerpētījumus.

Konferences idejas autors un tradīcijas iedibinātājs profesors Gotfrīds Noviks katram zinātniekam novēlēja raženu darbu un vērtīgus pētījumus. Pateicoties profesora ilggadējai pieredzei un sadarbībai, RTA vārds guvis atpazīstamību daudzās valstīs, veidojot plašu sadarbības partneru tīklu.

Jāpiebilst, ka konferences rakstu krājums kopš 2005. gada tiek publicēts SCOPUS datu bāzē.

Konferences norisi atbalsta projekts „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” (Nr. 1.1.1.5/18/I/012). 

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Edgara Pavlovska foto