Konferenci atklāja konferences zinātniskās komitejas priekšsēdētāja, profesore Velta Ļubkina un studiju un zinātņu prorektore, asociētā profesore Angelika Juško-Štekele.

Konferencē tika uzturēta zinātniskā diskusija par aktualitātēm sabiedrības un izglītības jomās. 4 konferences darba grupās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas, Kazahstānas un Turcijas prezentēja 45 pētījumu rezultātus.

Rakstus konferences rakstu krājumiem ir iesnieguši arī autori no Ukrainas, Uzbekistānas, Polijas, Vācijas, Spānijas, Rumānijas, Slovākijas un Norvēģijas. Kopumā iesniegti 120 raksti, kas tiks izdoti 2 rakstu krājumos un pieteikti indeksēšanai datu bāzēs Clarivate Web of Science, Crossref, Google Scholar, OpenAire un WorldCat.

Informāciju sagatavoja

konferences koordinatore Daina Znotiņa