Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studentes studiju programmā “Speciālā izglītība” Baiba Vecvanaga un Elizabete Āboliņa, un studiju programmā “Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” Signija Igaune kopā ar pasniedzēju Jāni Mežinski nedēļas garumā piedalījās semināros, prezentācijās, kurās pasniedzēji no Polijas un Slovākijas dalījās savu valstu pieredzē par sociālo iekļaušanu, kas arī izraisīja interesantas diskusijas starp studentiem un pasniedzējiem. 

Taču lielākais akcents programmas norisē tika likts uz dažādu sociālo iestāžu apmeklējumu, kas atbalsta sociālo iekļaušanu, tā bija fantastiska pieredze – apskatīt un uzzināt vairāk no centru darbinieku stāstījumiem par iestāžu darbību un sociālo iekļaušanu kopumā, Koņinas pilsētas un arī reģionālajā līmenī. Kā arī noslēgumā tika veidots savs apskats – projekts par tēmas būtību, aktivitāšu piemēriem, kas raisīja gan sadarbību, gan arī pieredzes apmaiņas gūšanu no citu valstu studentiem (Slovākijas un Lietuvas studentiem). Tika gūti jauni iespaidi, paraugoties uz jautājumu par sociālo iekļaušanu no citas skatu prizmas, diskutējot, salīdzinot, secinot un paverot plašāku skatījumu uz lietām pašiem priekš sevis. 

Neaizmirstama un pieredzes bagāta nedēļa, kas sniedza iespēju uzzināt, uzdrošināties un iedvesmoties!

Studente Signija Igaune,

studiju programmas “Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” 

Publicitātes foto