Uz diskusiju uzaicinājums saņemts no Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita ar aicinājumu diskutēt par latviešu valodas vietu un lomu nākotnes Latvijas augstākajā izglītībā un zinātnē, ņemot vērā nepieciešamību pilnveidot abu jomu sniegumu, t.sk. izmantojot internacionalizācijas piedāvātās iespējas. Debatēt par konkrētiem risinājumiem internacionalizācijas radītajiem izaicinājumiem.

“Kvalitatīvas augstākās izglītības un zinātnes attīstība ir cieši saistīta ar internacionalizāciju, sekmējot ideju un personību globālu apmaiņu. Taču šai mijdarbībai novērojamas negaidītas blaknes daudzām nacionālajām kultūrām. Internacionalizācijas procesos dominē atsevišķas lielās valodas, kā dēļ nereti sašaurinās citu valodu lietojums un tiek apgrūtināta to profesionālās terminoloģija attīstība. Dažās Eiropas valstīs šie apsvērumi ir mudinājuši aktīvāk pievērsties pasākumiem, kas vērsti uz valsts valodas statusa stiprināšanu augstākajā izglītībā un zinātnē. Kāds ir vēlamais līdzsvars starp ārvalstu mācībspēku iesaisti un valsts valodas pozīcijām augstākajā izglītībā? Kā Latvijas zinātnieku konkurētspēju ietekmē valodas izvēle zinātniskajam darbam? Vai starptautiskā konkurētspēja vienmēr ir nozīmīgs kritērijs, īpaši humanitārajās zinātnēs? Vai valsts valodai var būt atšķirīga loma eksaktajās un humanitārajās zinātnēs?” šie un citi jautājumi pieteikti diskusijas programmā.

Diskusijā piedalās sabiedrībā pazīstami kultūras, izglītības un zinātnes jomas pārstāvji.


RTA Sabiedrisko attiecibu nodaļa

Publicitātes foto