Rektorei profesorei Ivetai Mietulei par nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības un zinātnes ilgtspējīgā attīstībā un daudzpusīgi izvērstu darbību Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vadībā, RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekānei profesorei Ilutai Arbidānei pasniegts Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības īstenošanā un zinātniskajā darbā.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus saņēma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore Velta Ļubkina un profesors Andris Martinovs par nozīmīgu ieguldījumu studiju un zinātniskajā darbā un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas attīstībā, kā arī lektors Mihails Kijaško par ieguldījumu digitalizācijas procesu un studiju kvalitātes pilnveidē.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto