Gabrovas Tehniskajā Universitātē viesojās prof. Ļubomirs Lazovs, Ph.D. Emīls Jankovs, Antons Pacejs, Imants Adijāns un Edgars Zaicevs. Vizītes laikā RTA delegācija apmeklēja starptautisko zinātnisko konferenci "UNITECH 2022", kuras oficiālajā atklāšanā piedalījās RTA pārstāvji. Akadēmijas pētnieki atzinīgi izteicās par konferences organizēšanu, kā arī par ārvalstu un valsts zinātnisko institūciju piesaisti un līdzdalību tajā. 

Konferences laikā notika atklāšanas seminārs, kuru vadīja asoc. prof. Staņislavs Němečeks, no Rietumbohēmijas Universitātes (Čehijas Republika) ar plenārsēdes ziņojumu "Mūsdienu lāzeri un to pielietojums rūpniecībā". Papildus notika arī individuālās tīklošanās, kur diskutēts ar kolēģiem no Serbijas. Ar pieredzi dalījās Milošs Madičs, kurš nodarbojas ar tehnoloģisko procesu optimizāciju, izmantojot programmatūras inženieriju. Kopumā konferences laikā tika apspriests kopīgs darbs starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Gabrovas Tehnisko Universitāti, Rietumbohēmijas Universitāti un Nišas Universitāti. Zinātnieki diskusiju laikā izvirzīja sasniedzamos mērķus un uzdevumus kopīgo projektu pieteikumu un pētījumu realizācijas tuvākajā nākotnē. 

RTA delegācija tikās ar Gabrovas Tehniskās universitātes vadību. Zinātniskās pētniecības rektors asociētais profesors Plamens Tsankovs iepazīstināja RTA pārstāvjus ar "Inovatīvā tehnoparka" struktūru un tā zinātnisko aprīkojumu.

Vizītes laikā notika zinātniskās studijas, kurās doktoranti piedalījās pētījumos par lāzerapstrādātiem materiāliem ar modernu aprīkojumu Gabrovas Tehniskās universitātes Inovatīvajā tehnoparkā. Pētījuma rezultāti tiks analizēti un izmantoti kopīgajām zinātniskajām publikācijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas organizētājā konferencē “Cilvēks.Vide.Tehnoloģija.” 2023. gada jūnijā.

Komandējuma laikā tika apmeklēts uzņēmums SIA "Technoles" (Gabrovā), kurš nodarbojas ar lentzāģu asmeņu ražošanu metāla un koksnes griešanai. Šobrīd uzņēmums saskaras ar problēmu labi salasāma marķējumu iegūšanai uz metāla slokšņu sagatavēm. Vizītes laikā tika saņemts arī pasūtījums izstrādāt lāzera marķēšanas sistēmu kustībā uz konveijera līnijas. Uzdevuma īstenošanā iesaistīties RTA inženieris Edgars Zaicevs, inženierzinātņu doktorants Petars Cvjatkovs, darba vadītājs prof. Ļubomirs Lazovs. Metāla slokšņu lāzerapstrādes režīmu noteikšana un lāzersistēmas izvēle tiks īstenota postdoktarantūras projekta ietvaros „1.1.1.2/VIAA/3/19/474, “Jaunu rūpniecisko materiālu lāzermarķēšanas procesa parametru analīze augsto tehnoloģiju lietojumiem”.

Imants Adijāns,

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas inženieris

Publicitātes foto