No 7. līdz 18. novembrim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Varšavas Universitāte (Warsaw University of Life Sciences), Kauņas kolēģijas (Kaunas UAS), kopā 27 studenti un 9 pasniedzēji īstenoja BIP programmas “Principles of sustainable food production, including only local products of the region” studiju kursu Sustainable food production (Ilgtspējīga pārtikas ražošana/uzņēmējdarbība) 2KP (3 ECTS) apjomā.

RTA Inženieru fakultātes (IF) studiju programmas “Pārtikas produktu  pārstrāde” studenti, kā arī Ekonomikas un pārvaldības fakultātes (EPF) studiju programmas “Uzņēmējdarbība” studenti vienu nedēļu piedalījās attālinātajās lekcijās un apguva teorētiskos ilgtspējīgas pārtikas ražošanas pamatprincipus, pildīja praktiskos uzdevumus, apsekojot vietējos pārtikas veikalus un izvērtējot pārtikas produktu iepakojumus, meklēja jaunus risinājumus pārtikas produktu izšķērdēšanas samazināšanai ēdināšanas uzņēmumos. Starpvalstu konkursa ietvaros RTA komandas pētījumu rezultātu prezentācija ieņēma pirmo vietu (Ivita Korkla, Kristiāna Jurkāne, Ivo Breidaks, Beatrise Maslovska, Lolita Ločmele, Patrīcija Stāmere, Ieva Berne, Niks Purins, Samanta Kuvete). 

Otrās studiju nedēļas laikā studenti studēja un praktiski darbojās klātienē Kauņas kolēģijā, kur apvienotajās starpvalstu komandās laboratorijās veica praktiskos uzdevumus ar mērķi plānot ēdienkarti un pēc iespējas pagatavot ēdienus, izmantojot visus piedāvātos produktus. Arī šeit tika sasniegti labi rezultāti sadarbībā ar citu valstu studentiem. Teorētiskajā (individuālajā) olimpiādē EPF studiju programmas “Uzņēmējdarbība” studente Kristiāna Jurkāne ieņēma 1. vietu un IF studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrāde” studente Lolita Ločmele 3. vietu. Lepojamies ar visiem mūsu studentiem!

Triju valstu docētāji semināros apsprieda aktualitātes, nākotnes plānus BIP programmu izstrādē un to īstenošanā, sadarbības iespējas jaunos, kopīgos projektos.

Paldies visiem, kuri piedalījās RTA komandas sagatavošanā šī projekta laikā (Ivetai Dembovskai, Samantai Gailei, Sandai Kauliņai, Ilzei Bodžai, Ivetai Graudiņai).

Inese Silicka,

Studiju programmās “Pārtikas produktu pārstrāde” direktore

Publicitātes foto