Viena no šādām kompānijām ir SIA “Microlines”, kas ne tikai aktīvi piedalās minētajās aktivitātēs, bet ir arī ilgstošs interneta pakalpojumu sniedzējs akadēmijai.

Šogad SIA “Microlines” projekta “Nr.8.2.2.0/18/A/016 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”” ietvaros RTA mācībspēkiem nodrošināja arī stažēšanās iespējas.

Īpaši vēlamies pateikt paldies par SIA “Microlines” ieguldījumu RTA MikroTik akadēmijas darbības nodrošināšanā – par 20 MikroTik RB952Ui-5ac2nD iekārtām, ko šogad RTA saņēma kā dāvinājumu. Jaunās iekārtas nodrošinās studentiem iespēju praktiskajās nodarbībās strādāt ar mūsdienīgām tehnoloģijām, ko ražo Latvijas uzņēmums – SIA “Mikrotīkls”.

Paldies SIA “Microlines” komandai, īpaši Mihailam Veismanam!