Apbalvojumu RTA 30-gades jubilejas svinībās pasniedza Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts, norādot, ka tas ir nopelns par izcilu sadarbību un kopīgu darbu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai ir cieša sadarbība gan ar Valsts robežsardzi, gan Valsts robežsardzes koledžu, jo RTA īstenotas dažādu līmeņu studiju programmas – gan profesionālā bakalaura studiju programma „Robežapsardze”, gan Eiropas kopīgā maģistra studiju programma „Stratēģiskā robežu pārvaldība”.  

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto