19. jūnijā Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmija (RTA) organizēja semināru, kura ietvaros lauksaimniecības uzņēmumiem bija iespēja uzzināt par viedajiem risinājumiem un bezpilota gaisa kuģu jeb dronu pielietošanas iespējām lauksaimniecībā.

Seminārā piedalījās Civilas aviācijas aģentūras pārstāvji, kuri sniedza detalizētu skaidrojumu par dronu ekspluatācijas kārtību. Savukārt, RTA pārstāvēja projekta lzp-2021/1-0134 “Lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde viedai augļkopībai pielietojot autonomus bezpilota lidaparātus” pētnieki, kuri informēja semināra dalībniekus par esošajiem dronu risinājumiem lauku smidzināšanai/miglošanai vai monitoringam, pielietojot spektrālus sensorus.

Semināra dalībniekiem tika sniegta informācija par uzņēmuma resursu plānošanas (ERP) sistēmu izvēles kritērijiem, tika sniegts ieskats par lāzeru pielietošanas iespējām lauksamniecības jomā. Seminārā tika demonstrēts RTA izstrādātais B2B risinājums Latvijas lauksaimniekiem un pārtikas pārstrādātājiem, kā arī RTA mākslīgā intelekta risinājumi pārtikas ražošanai un pārstrādei.

Semināra beigās tika sniegta informācija par šobrīd RTA īstenotajiem projektiem, kuros, kā viens no rezultātiem ir digitālie risinājumi:

  • lzp-2022/1-0492 “Intervenču testēšana un uz zināšanām balstītas rekomendāciju sistēmas izstrāde pasniegtā ēdiena atkritumu traukos samazināšanai skolu ēdināšanā Latvijā”;
  • lzp-2022/1-0350 “Digitālais dvīnis tūrisma konkurētspējas un komplementaritātes attīstības veicināšanai: Latgales reģiona piemērs”.

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.

Daina Znotiņa,

projekta koordinatore RTA