“Kā mīļāko priekšmetu skolā atceros vizuālās mākslas stundas, tāpēc vienlaicīgi mācījos arī Kārsavas Mākslas skolā. Izdarot savu izvēli par studijām RTA, mani vēl māca  šaubas par mākslas nozares profesiju. Manuprāt, tam par pamatu bija tā brīža stagnācijas process, izaugsmes iespējas nešķita vilinošas, jo dizaina pakalpojumiem nebija tik pieprasīti. Arī vecāku un vienaudžu viedokļi nešķita glaimojoši. Visam par spīti, izvēli izdarīju, paklausot savai  sirdsbalsij. Tā sāku studēt RTA, izvēloties studiju programmu “Interjera dizains”. Pabeidzot bakalaura programmu, uzsāku darba gaitas uzņēmumā “Amati Print”, kur bija nepieciešamas zināšanas grafikas dizainā. Pēc viena gada pārtraukuma turpināju studijas RTA maģistra programmā “Dizains”, ko arī veiksmīgi absolvēju. Atminoties skolas gadus, saprotu, ka jau tobrīd man liktenis bija lēmis saistīt savu dzīvi ar dizainu. Veicot pierakstus parastā rūtiņu burtnīcā, man bija svarīgi visu kompozicionāli sakārtot, svarīgāko informāciju konspektēt, izcelt tā, lai būtu viegli, pārskatāmi, acij tīkami un pārskatāmi vēlāk lasīt,” atmiņās kavējas Evita. 

RTA nepārtraukti attīsta un pilnveido savas studiju programmas. Nesenu laiku atpakaļ studiju programmai “Interjera dizains” tika mainīts nosaukums – “Dizaina tehnoloģijas”. Studiju process tiek papildināts ar praktiskajiem darbiem mūsdienīgajās laboratorijās RTA, neiztrūkstošas ir izstādes, kā arī citas aktivitātes.

RTA dizaina programmu absolvente Evita Strode tagad strādā par maketētāju un dizaineri “Amati Print”, kas ir pilna servisa pakalpojumu sniedzējs uzņēmumiem no grafiskā logo izstrādes līdz iepakojuma ražošanai (www.amatiprint.eu). “Pavisam noteikti varu teikt, ka esmu īstajā laikā un īstajā vietā. Šis ir darbs, ko es daru no visas sirds. Atzīstu, ka šis darbs nav no vieglākajiem, jo ir jābūt ļoti radošam, lai katru reizi radītu un piedāvātu klientiem unikālu un jaunu dizaina risinājumu. Ir nepieciešams sekot līdzi mūsdienu aktualitātēm dizainā, pilnveidot zināšanas kursos un semināros, kā arī paplašināt savu redzesloku dažādās izstādēs, kas tika darīts arī studiju laikā,” vērtē jaunā speciāliste.  

Jautāta par to, kas ir vērtīgākais studiju procesā, Evita viennozīmīgi norāda, ka tās ir prakses iespējas un dalība mācību pasākumos, ko piedāvā augstskola (konferences, semināri, izstādes, u.tt). Prakse studiju laikā esot lielisks veids, kā pierādīt sevi un sākt virzību pa karjeras kāpnēm  studiju laikā vai tūlīt pēc skolas absolvēšanas. “Ir svarīgi, ka absolventam ir izglītība, praktiskās zināšanas un pieredze, ko viņš turpmāk varēs piedāvāt arī savam darba devējam. Savukārt, dalība mācību pasākumos ikvienam studentam nodrošina efektīvāku studiju apguves procesu, kas veicinās arī studentu aktivitāti visā studiju procesā.

Citiem es ieteiktu studēt RTA, jo tikai mācoties, gūstam pārliecību sev. Dizains – tā ir daļa no manas dzīves, mana aizrautība. Savukārt panākumi un veiksmīgu projektu realizācija manā skatījumā ir tad, kad sastopoties klienta vīzijām un vēlmēm, ir izdevies saglabāt individualitāti” skaidro uzņēmuma “Amati Print” dizainere.

Uzņemšana uz vidējās izglītības bāzes būs RTA no 16. līdz 22. jūlijam. Plānots, ka studiju programmā “Dizaina tehnoloģijas” būs vairāk kā 20 valsts finansētās budžeta vietas. 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto