Šogad studentu un docētāju sadarbības rezultātā tapis e-izdevums “Ideju pūznis: metodisko izstrādņu krājums pirmsskolas skolotājiem”, kurā piedāvāti piecu studentu izstrādātie metodiskie materiāli, kas var noderēt gan topošajiem, gan esošajiem pirmsskolas skolotājiem mērķtiecīgai pedagoģiskajai darbībai pirmsskolas izglītības praksē.

Redaktores Jana Grava (LiepU), Svetlana Ušča (RTA), tehniskā redaktore Ginta Šneidera (LiepU), vāka dizains Zaiga Pettere (RTA).

Krājums pieejams: http://books.rta.lv/index.php/RTA/catalog/book/30