Studiju programma “Dizaina tehnoloģijas”, dažādojot studiju iespējas un, ņemot vērā darba devēju pieprasījumu, paredz nodrošināt studējošajiem vairākas specializācijas, iekļaujot programmā trīs profesionālās specializācijas moduļus:

  • modulis “Industriālais dizains un tehnoloģijas”, ņemot vērā esošo inženierzinātņu gan zinātnisko, gan materiāltehnisko potenciālu;
  • modulis “Interjera dizains un izstrādājumu tehnoloģijas”, ņemot vērā līdzšinējo RTA pieredzi šajā virzienā kopš 2008. gada;
  • modulis “Apģērbu dizains un tehnoloģija”, kas nodrošina 1. līmeņa profesionālās studiju programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” studiju pēctecību.

Šogad studentiem tiek piedāvāts uzsākt studijas programmas studiju modulī: “Interjera dizains un izstrādājumu tehnoloģijas”.

Uzņemšana bakalaura līmeņa studijās ir līdz 24.jūlijam. Vairāk par studiju iespējām programmā un valsts finansētajās budžeta vietās : https://rta.lv/studiju-programmas/dizaina-tehnologijas

Diāna Apele,

 studiju programmas direktore

Publicitātes foto