Uzgavilēsim visi kopā – esošie un kādreizējie studenti, mācībspēki, darbinieki. 

Kopš 1993. gada ir gana daudz notikumu un cilvēku, kuri veidojuši RTA stāstu. Paldies katram!