19. oktobrī notika kursu dalībnieku pirmā organizatoriskā tikšanās ar brīvprātīgo valodas skolotāju no Ķīnas Man Zhou.

Pēc kursu beigšanas klausītāji saņems Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centra apliecību, kā arī varēs turpināt apgūt ķīniešu valodu augstākā līmenī.

Nodarbības notiks no oktobra līdz decembrim darba dienu vakaros. Programmas apjoms – 24 akadēmiskās stundas.

Mācību maksa:

RTA studentiem, darbiniekiem un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēniem - bez maksas;

skolēniem 31,00 EUR;

pieaugušajiem - 43,00 EUR.

Pieteikšanās līdz 28. oktobrim, aizpildot pieteikuma veidlapu RTA tīmekļa vietnē - https://www.rta.lv/muzizglitiba/kiniesu-valoda

Informācija: muzizglitiba@rta.lv vai RTA MIC Atbrīvošanas alejā 115, 115. kab.