Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rekvizīti
Reģ. Nr. 3194001444 (29.11.2021.)
PVN reģ. Nr. LV90000011588 (29.01.1997.)
Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: +371 28325368
E-pasts: rta@rta.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=REKTORATS@90000011588
Norēķinu konts: SWEDBANK LV70HABA0551029769415
Grāmatvedība
Atbrīvošanas aleja 115 (vēsturiskā ēka), Rēzekne, LV-4601
Informācija par komandējumiem: +371 26545522, 303.kabinets
Informācija par studiju maksu un studiju kredītiem: +371 28343399, 302.kabinets
Informācija par norēķiniem: +371 28675067, 304.kabinets
Informācija par stipendijām: +371 28675067, 304.kabinets
Informācija par darba samaksu: +371 28343399, 302.kabinets
Galvenais grāmatvedis: +371 26593789, 304.kabinets
E-pasts: gramatvediba@rta.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=GRAMATVEDIBA@90000011588
Informācijai presei
Atbrīvošanas aleja 115, 4. korpuss (Inženieru fakultāte), 133.telpa, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: +371 26656553
E-pasts: san@rta.lv
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=ATVIDUSSKOLA@90010615732
Citu valstu e-dokumentu pārbaude: lasīt vairāk