Angļu valodas komunikatīvo prasmju pilnveide (ar priekšzināšanām)


 

Programmas mērķis un saturs. Nostiprināt un padziļināt iepriekšējās angļu valodas zināšanas, atkārtot gramatiskās konstrukcijas, paplašināt vārdu krājumu, kā arī attīstīt valodas plūdumu mutvārdu un rakstveida saziņā, īpašu uzmanību pievēršot tēmām, kas būtiskas profesionālajā vidē, pilnveidot spējas izteikt un aizstāvēt viedokli par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem tādās jomās kā izglītība, kultūra, politika, ekonomika, vides aizsardzība, reliģija, sociālās problēmas. Kursu noslēgumā izglītojamie ir pilnveidojuši komunikatīvo valodas kompetenci un spēj mutvārdu un rakstveida formā izteikt un aizstāvēt savu viedokli par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, lietojot pareizas gramatikas konstrukcijas.

Programmas apjoms: 36 akadēmiskās stundas, RTA MIC apliecība.