Angļu valodas komunikatīvo prasmju pilnveide (ar priekšzināšanām)

Programmas mērķis un saturs

Nostiprināt un padziļināt iepriekšējās angļu valodas zināšanas, atkārtot gramatiskās konstrukcijas, paplašināt vārdu krājumu, kā arī attīstīt valodas plūdumu mutvārdu un rakstveida saziņā, īpašu uzmanību pievēršot tēmām, kas būtiskas profesionālajā vidē, pilnveidot spējas izteikt un aizstāvēt viedokli par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem tādās jomās kā izglītība, kultūra, politika, ekonomika, vides aizsardzība, reliģija, sociālās problēmas.

Kursu noslēgumā izglītojamie būs pilnveidojuši komunikatīvo valodas kompetenci un spēs labāk mutvārdu un rakstveida formā izteikt un aizstāvēt savu viedokli par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem (piemēram, vidi, politiku, sociālajām problēmām, kino un teātri, literatūru, mūziku utt.), lietojot pareizas gramatikas konstrukcijas.


Programmas īstenošanas forma - attālināti.

Kursu noslēgumā tiks izsniegta RTA mūžizglītības centra apliecība.

Programmas cena - EUR 85,00