AutoCad

 

Programmas anotācija. AutoCAD ir lietojumprogramma, kas paredzēta datorizētai projektēšanai (CAD), kur ir iespējams rasēt gan 2D, gan 3D objektus. Kursa klausītāji apgūst programmas iespējas; projektu rasējumu izstrādāšanas metodes; rasējumu noformēšanu; rasējumu drukāšanu, pavairošanu u.c. Lekcijas, praktiskās nodarbības, gan arī pārbaudes darbi ir veidoti tā,  lai programmas klausītāji veiksmīgi attīstītu prasmi un pilnveidotu iemaņas darbā ar lietojumprogrammu AutoCAD.

Programmas īstenošanas veids un forma: klātienes pilna laika programma - 150 akadēmiskās kontaktstundas (50% - teorētiskās nodarbības, 50% - praktiskās nodarbības).

Izglītību apliecinošs dokuments: RTA MIC apliecība.