Bērna ar attīstības traucējumiem izglītošana iekļaujoša izglītības procesa īstenošanas kontekstā (A)


 

Programmas mērķauditorija: Vispārējās  izglītības skolu skolotāji.

Kurss sniedz  zināšanas par bērnu ar  attīstības traucējumiem izglītošanas,  traucējumu korekcijas vai mazināšanas iespējām izglītības procesā  izglītības iestādē īstenojot iekļaujošu izglītības procesu, izstrādāt prasmes pielietot dažādas klasiskās, aktīvās un netradicionālās darba metodes darba kvalitātes un bērna attīstības veicināšanai.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 36 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC apliecība.