Ciparu vadības virpas programmēšana ar SIEMENS paneli

 

Programmas apjoms: 40 akadēmiskās stundas (teorētiskās un praktiskās nodarbības).

Programmas saturs tiek pielāgots konkrētam pieprasījumam.