CLIL - priekšmeta satura un valodas integrēta apguve (A)


 

Mūsdienās, kad mainās pedagoģiskās paradigmas un notiek pāreja no mācīšanas uz mācīšanos, pedagoģiskajā procesā pedagoga ikdienas darbā ienāk jaunas, mūsdienīgas metodes, kuras sekmē ne tikai priekšmeta satura apguvi, bet reizē pilnveido gan pedagoga, gan skolēna svešvalodu prasmes, kas savukārt nepieciešamas tālākai integrācijai sabiedrībā Eiropas telpā.  

Programmas mērķauditorija: Vispārizglītojošo skolu skolotāji, mūzikas un mākslas iestāžu, profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, sabiedrisko organizāciju un NVA kursu organizētāji u.c. interesenti.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 16 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.