Datorsistēmu uzbūve


 

Studiju programma:  Programmēšana un datortīklu administrēšana

Izglītības dokuments:   Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra apliecība

Prasības iepriekšējai izglītībai:  Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis:  Iemaņas darbā ar Zoom, Internet pārlūkprogrammu, Windows (vai citu operētājsistēmu).

Studiju kursa sasniedzamie mācīšanās rezultāti:  Studiju kurss sniedz zināšanas par datorsistēmu arhitektūru, funkcijām, komponentēm un to praktisko pielietojumu. Studiju kursa klausītāji iemācās instalēt, konfigurēt un apkalpot dažādas operētājsistēmas un aparatūru, novērst traucējumus un diagnosticēt programmatūru un aparātūru. Studiju kursa apguve pilnveido interesentu kompetenci par drošību, problēmu risināšanu, kā arī komunikācijas un sadarbības kompetenci. Studiju kursa apguve ir iespēja sagatavoties starptautiskai sertifikācijas programmai Comptia A+, kas ir piemērota ikvienam, kurš ir ieinteresēts sasniegt veiksmīgu IT karjeru, kā arī tiem, kuri vēlas nostiprināt savas zināšanas IT sfērā. Mācību process ir orientēts uz praktisko zināšanu un prasmju profesionālu pilnveidi.

Materiāltehniskais nodrošinājums:  Dators, aprīkots ar kameru un mikrofonu.

Studiju kursa stundu (akadēmiskās) skaits:  80

Kontaktstundas:  52

Patstāvīgais darbs:  28

Noslēguma pārbaudījums:  Ieskaite

Īstenošanas vieta:  Attālināti

Plānotais izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās):  12

Plānotais mācību norises laiks:  darba dienas vakari, brīvdienas, jaukti

Mācību izmaksas:  36.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 360.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)