Datoru tīkli


 

Studiju programma:  Programmēšana un datortīklu administrēšana

Izglītības dokuments:   Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra apliecība

Prasības iepriekšējai izglītībai:  Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis:  Iemaņas darbā ar Zoom, Internet pārlūkprogrammu, Windows (vai citu operētājsistēmu).

Studiju kursa sasniedzamie mācīšanās rezultāti:  Studiju kurss sniedz zināšanas par datortīklu arhitektūru, funkcijām, komponentēm un to praktisko pielietojumu, izmantojot Cisco Packet tracer datortīkla simulācijas rīku. Rezultātā kursa klausītāji iemācās projektēt un konfigurēt nelielus datortīklus un attīsta šādas prasmes: • datortīkla aparatūras konfigurācija; • datortīkla vadība; • datortīkla aizsardzība. Studiju kursa apguve pilnveido interesentu drošības, problēmu risināšanas un komunikācijas un sadarbības kompetences.

Materiāltehniskais nodrošinājums:  Dators, aprīkots ar kameru un mikrofonu.

Studiju kursa stundu (akadēmiskās) skaits:  80

Kontaktstundas:  55

Patstāvīgais darbs:  25

Noslēguma pārbaudījums:  Ieskaite

Īstenošanas vieta:  Attālināti

Plānotais izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās):  12

Plānotais mācību norises laiks:  darba dienas vakari, brīvdienas, jaukti

Mācību izmaksas:  36.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 360.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)