Dialoga nozīme sociālo un pilsonisko pamatkompetenču stiprināšanā

 

Programmas saturs. Praktiskās nodarbībās un lomu spēlēs klausītāji nostiprinās iegūtās teorētiskās zināšanas un pamatprasmes domstarpību risināšanā, izprotot dialoga  nozīmi apzinātā komunikācijā un tālākā sociālās un pilsoniskās kompetences attīstībā gan skolā, gan ikdienas sociālajā vidē. Apgūstot pamata emociju nozīmi konfliktā , tiks iegūta papildus izpratne darbam ar agresiju un manipulācijām nevardarbīgas saskarsmes stiprināšanai.

Programmas apjoms: 30 akadēmiskās stundas (1 KP).

Izglītības dokuments: RTA MIC apliecība.