Ēdienu gatavošanas pamatu apguve, izmantojot profesionālās virtuves iekārtas un inventāru

 

Programmas mērķauditorija: skolēni vecumā no 10 līdz 14 gadiem.

Interesantā, vienkāršā un kreatīvā veidā skolēniem tiek piedāvāta iespēja apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas par ēdienu gatavošanu, pārtikas produktu pirmapstrādi un termisko apstrādi. Teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praktiskajā darbā, veicot pārtikas produktu pirmapstrādi un gatavojot galvenās ēdienu grupas, pielietojot profesionālās virtuves iekārtas un inventāru. Programma paplašina bērnu  nākotnes profesiju redzesloku un rosina interesi par ēdienu gatavošanu un pārtikas parstrādi.

Programmas apjoms: 9 akadēmiskās stundas. 

Izglītības dokuments: RTA MIC apliecība.