Franču valoda (iesācēju līmenis)


 

Programmas mērķis: apgūt klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes, lai saprastu vienkāršus franču valodā runātus un rakstītus tekstus, prastu pastāstīt par sevi, savu ģimeni, darbu un atpūtu, kā arī spētu orientēties frankofonā vidē.

Kursu noslēgumā tiek apgūtas šādas prasmes:

  • veidot vienkāršas teikumu konstrukcijas,
  • pastāstīt par sevi un savu ģimeni,
  • orientēties telpā, laikā un dažādās dzīves situācijās,
  • rakstīt un saprast vienkāršus tekstus,
  • veidot dialogu.

Programmas apjoms: 36 akadēmiskās stundas, RTA MIC apliecība.