Ievads CNC un LĀZERTEHNOLOĢIJĀS

 

Programmas saturs:  Kursu dalībnieki praktiski apgūst pamatiemaņas CNC tehnoloģijās (metālapstrādes CNC virpas uzbūve, darbības princips, griežamie instrumenti, vadības programmas sastādīšana G-kodos pēc dotā rasējuma, CNC virpas iestatīšana un saprogrammētās detaļas izgatavošana) un lāzertehnoloģijās (lāzeriekārtu uzbūve un darbības princips, sagatavošanas darbu veikšana, detaļas lāzergriešana un lāzermarķēšana).

Programma piemērota: CNC darbagaldu operatoriem bez pieredzes vai ar darba stāžu līdz 1 gadam; koledžu, tehnikumu, arodskolu docētājiem bez priekšzināšanām CNC un lāzertehnoloģijās; interesentiem, kuri vēlētos strādāt par CNC darbgaldu vai lāzeriekārtu operatoriem.

Programmas apjoms: 16 akadēmiskās stundas (teorētiskās un praktiskās nodarbības).