Ievads CNC un LĀZERTEHNOLOĢIJĀS (A)


 

Programmas saturs:  Kursu dalībnieki praktiski apgūst pamatiemaņas CNC tehnoloģijās (metālapstrādes CNC virpas uzbūve, darbības princips, griežamie instrumenti, vadības programmas sastādīšana G-kodos pēc dotā rasējuma, CNC virpas iestatīšana un saprogrammētās detaļas izgatavošana) un lāzertehnoloģijās (lāzeriekārtu uzbūve un darbības princips, sagatavošanas darbu veikšana, detaļas lāzergriešana un lāzermarķēšana).

Programma piemērota: 

koledžu, tehnikumu, arodskolu docētājiem bez priekšzināšanām CNC un lāzertehnoloģijās;

CNC darbagaldu operatoriem bez pieredzes vai ar darba stāžu līdz 1 gadam;

interesentiem, kuri vēlētos strādāt par CNC darbgaldu vai lāzeriekārtu operatoriem.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 16 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC apliecība.