Ievads Lietišķajā uzvedības analīzē (ABA), alternatīvo komunikācijas metožu izmantošanā nerunājošiem bērniem un Sensorās integrācijas pamatprincipi (A)


 

Programmas mērķauditorija: Skolu pedagogi, Sociālo dienestu sociālie darbinieki un bērnu ar autiskā spektra traucējumiem vecāki. Programmu var apgūt arī citi interesenti. 

Kursa mērķis. Programmas ietvaros dalībnieki tiks iepazīstināti ar Ļietišķās Uzvedības Analīzes pamatprincipiem, to pielietošanu ikdienā strādājot/audzinot bērnus ar autiska spektra traucējumiem. Tiks izskatīti galvenie jēdzieni – uzvedība, stimuls, reakcija, motivācija, to ietekmējošie faktori. 

Teorētiski tiks izskatīti dažādi alternatīvas komunikācijas veidi, to izmantošana.

Dalībnieki praktiski mācīsies izmantot alternatīvās komunikācijas metodi PECS no pirmā līdz trešajam posmam.

Tēmas

Sensorās integrācijas un motorās kontroles teoriju mijiedarbības principu apgūšana darbā ar  bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Uztveres signālu aktivizēšanas un kontroles pamatprincipu apguve darbā multisensorajā vidē.

Ievads. Kas ir ABA? Galvenie jēdzieni par uzvedību

Motivācija. Motivācijas stimulu noteikšana.

Fiziskā palīdzība un “prekšā teikšana”. Veidi, izmantošanas stratēģijas

Sagatavošanās sekmīgam mācību procesam.

 

PECS – the Picture Exchange Communication System – teorija un prakse

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 16 akadēmiskās stundas. Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.

Programmas apguves izmaksas: 80.00 - 100.00 EUR.