Informācijas tehnoloģiju rīki mācību nodarbībā (A)


 

Programma atklāj IT rīku izmantošanas iespējas, lai plānotu un īstenotu mūsdienīgu un interesantu mācību nodarbību jebkurā mācību priekšmetā. Kursu dalībnieki iepazīst dažādas programmas, izmēģina tās praktiskā darbībā, veido sava mācību priekšmeta materiālu, izmantojot IT. Programmas saturs ir piemērots ikvienam pedagogam, kurš vēlas dažādot un padarīt kreatīvāku savu macību stundu.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 16 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.