Interaktīvo mācību metožu pielietojums matemātikas prasmju veidošanā un attīstīšanā skolēniem ar speciālām vajadzībām (A)


 

Programmas mērķauditorija: Speciālās izglītības pedagogu tālākizglītības programma paredzēta speciālajiem pedagogiem ar augstāko pedagoģisko izglītību un skolotāja profesionālo kvalifikāciju.

 Nodarbības organizētas tā, lai katram dalībniekam būtu iespējas līdzdarboties dažādu praktisku uzdevumu izpildē, aktualizējot aspektu: kā interesantākā, vienkāršākā un skolēniem saprotamākā veidā pasniegt mācību saturu, radot un pielietojot mācību materiālus gan papīra formātā, gan izmantojot datoru un interaktīvo tāfeli.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 12 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.