Islāms un rietumi: vēsture, stereotipi, bailes (A)


 

Skaidrojot informāciju par islāma reliģiju, tās ģenēzi un saskarsmi ar Rietumu civilizācijas vērtībām, tiek sekmēta objektīvu priekšstatu veidošanās par islāmticīgajiem. Kursu klausītāji iegūst zināšanas par aktuāliem islāma reliģijas un Rietumu civilizācijas attiecību jautājumiem.

Programmas apjoms: 12 akadēmiskās stundas (A programma).

Par programmas apguvi tiks izsniegta RTA MIC apliecība.