Jaunietis darba tirgū (A)


 

Programmas mērķauditorija: pamatskolas un vidusskolas klašu audzinātāji, karjeras konsultanti skolās.

  Svarīga aktualitāte ES darba tirgus kontekstā ir jauniešu bezdarba problēma. Viens no tās preventīvajiem risinājumiem ir karjeras attīstības atbalsts jau skolas laikā, sniedzot jauniešiem nepieciešamās priekšzināšanas par darba meklēšanas iespējām, darba tirgū pieprasītajām prasmēm un personības iezīmēm, darba interviju norisi un apstākļiem, NVA piedāvātajiem atbalsta pasākumiem „Jauniešu garantijas” ietvaros u.tml. Karjeras konsultanti skolās un klašu audzinātāji savas profesionālās kompetences ietvaros spēj veicināt jauniešu izpratni par viņu konkurētspējas palielināšanas ceļiem, izmantojot nodarbībās iegūtās zināšanas. Programmas mērķis: sniegt padziļinātas zināšanas par jauniešu vajadzībām un iespējām pēc skolas absolvēšanas, par darba tirgum aktuālajām prasmēm un personības iezīmēm, par specifiskajām niansēm darba intervijās (sagatavošanās posms, iesniedzamie dokumenti, darba interviju jautājumi, to veidi, mērķi, iespējamās atbildes un rīcība u.tml.), par pasākumiem „Jauniešu garantijas” ietvaros.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 12 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.