Ķīniešu valoda


 

Neformālās izglītības kursus vada brīvprātīgā skolotāja no Ķīnas Tautas Republikas, tāpēc, lai apgūtu ķīniešu valodu, ir jāzina angļu valoda vismaz iesācēja līmenī. 

Klausītāji tiek uzņemti vairākās grupās:

  • bez valodas priekšzināšanām;
  • ar valodas priekšzināšanām (valoda apgūta vismaz 1 semestri).

Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā darbdienu vakaros RTA Konfūcija klasē, Atbrīvošanas alejā 90.  Nodarbības ilgums 1,5 h (2 akadēmiskās stundas). Nodarbību laiki tiks saskaņoti atbilstoši klausītāju vēlmēm un iespējām.

Dalības maksa: RTA darbiniekiem, studentiem un ATV skolēniem dalība bez maksas.

Pēc kursu beigšanas klausītāji saņem RTA Mūžizglītības centra apliecības. Klausītājiem tiek dota iespēja kārtot eksāmenu, rezultātus apstiprina Ķīniešu valodas institūtā Ķīnā un tiek izsniegts Latvijas Universitātes Konfūcija institūta sertifikāts, kas apliecina zināšanas pēc ES valodu prasmes līmeņiem.

Pēc kursu beigšanas tiek piedāvāta iespēja piedalīties vasaras skolā Pekinā, kā arī turpināt valodas apguvi Ķīnā.